ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Μαθήματα Φοιτητών

Αναισθησιολογία(υποχρεωτικό μάθημα)

Οι φοιτητές στο 7ο εξάμηνο φοίτησης αποκτούν μια ολοκληρωμένη εικόνα για το ρόλο του Αναισθησιολόγου στη φροντίδα του ασθενούς, ενώ ταυτόχρονα αποκτούν βασικές δεξιότητες της αναισθησιολογικής πρακτικής. Συμμετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες της Αναισθησιολογικής Κλινικής υπό την καθοδήγηση των μελών ΔΕΠ, ειδικών και ειδικευόμενων αναισθησιολόγων.

Η θεωρητική εκπαίδευση περιλαμβάνει:

 • Βασική Υποστήριξη της Ζωής σε παιδί και ενήλικα
 • Εξειδικευμένη Υποστήριξη της Ζωής
 • Φυσιολογία αναπνευστικού και κυκλοφορικού συστήματος
 • Φυσιολογία αυτόνομου νευρικού συστήματος
 • Φυσιολογία της νευρομυικής σύναψης
 • Φυσιολογία ήπατος και νεφρών
 • Τεχνικές Αναισθησίας
 • Μηχανισμός δράσης των αναισθητικών φαρμάκων
 • Προαναισθητική εκτίμηση και προετοιμασία χειρουργικών ασθενών
 • Περιεγχειρητικό monitoring
 • Διαχείριση υγρών, αίματος και παραγώγων
 • Κρίσιμα συμβάντα κατά τη διάρκεια της αναισθησίας και της ανάνηψης του ασθενούς και αντιμετώπιση αυτών
 • Μετεγχειρητική φροντίδα
 • Παιδιατρική Αναισθησία-υποειδικότητες στην Αναισθησιολογία
 • Εισαγωγή στην εντατική θεραπεία
 • Βασικές αρχές μηχανικού αερισμού
 • Διαχείριση του πόνου

Η πρακτική εκπαίδευση περιλαμβάνει:

 • Βασική Υποστήριξη της Ζωής σε παιδί και ενήλικα
 • Εξειδικευμένη Υποστήριξη της Ζωής
 • Αερισμός με προσωπίδα
 • τοποθέτηση λαρυγγικής μάσκας-τοποθέτηση αεραγωγών
 • Αναρρόφηση, τοποθέτηση περιφερικής φλέβας, λήψη αερίων αίματος
 • Προετοιμασία φαρμάκων και ασθενούς στο χειρουργικό τραπέζι
 • Monitoring, συμπλήρωση διαγράμματος αναισθησίας, συνταγογράφηση
 • Λήψη ιστορικού ασθενούς προς χειρουργείο-λήψη ιστορικού ασθενούς του ιατρείου πόνου
 • Διαχείριση βαρέως πάσχοντα
 • Ανάνηψη μετεγχειρητικού ασθενούς

Η θεωρητική εκπαίδευση πραγματοποιείται στην αίθουσα σεμιναρίων της Αναισθησιολογικής Κλινικής, ενώ η πρακτική άσκηση στο εργαστήριο ΚΑΡΠΑ, στις χειρουργικές αίθουσες, στο χώρο ανάνηψης, σε κλινικές και τμήματα του νοσοκομείου, στα ΤΕΠ, στο Ιατρείο Πόνου και στο Ιατρείο Προαναισθητικής εκτίμησης.

 

Επείγουσα Ιατρική(επιλεγόμενο μάθημα)

Οι φοιτητές στο 8ο εξάμηνο φοίτησης εκπαιδεύονται θεωρητικά και πρακτικά σε βασικές αρχές και χειρισμούς που εξασφαλίζουν στον οξέως πάσχοντα(ανεξάρτητα από τον τύπο της βλάβης) χρονικά περιθώρια μέχρι την έναρξη εξειδικευμένης αντιμετώπισης.

Η θεωρητική εκπαίδευση περιλαμβάνει:

 • Βασική Υποστήριξη της Ζωής στον Ενήλικα
 • Βασική Υποστήριξη της Ζωής στο Παιδί
 • Αυτόματη Εξωτερική Απινίδωση
 • Εξειδικευμένη Υποστήριξη της Ζωής
 • Διαχείριση αεραγωγού-απόφραξη από ξένο σώμα
 • Εξειδικευμένη Υποστήριξη της Ζωής σε ειδικές καταστάσεις Ι: Υποξία, Υπο-υπερκαλιαιμία, Υπο-υπερθερμία, Υποογκαιμία
 • Εξειδικευμένη Υποστήριξη της Ζωής σε ειδικές καταστάσεις ΙΙ: Τραύμα
 • Εξειδικευμένη Υποστήριξη της Ζωής σε ειδικές καταστάσεις ΙΙΙ: Πνευμοθώρακας υπό τάση, Επιπωματισμός, Τοξίνες, Θρόμβωση: αρχική αντιμετώπιση των οξέων στεφανιαίων συνδρόμων
 • Εξειδικευμένη Υποστήριξη της Ζωής σε ειδικές καταστάσεις V: Άσθμα, Αναφυλαξία, Κύηση
 • Η ηθική της Αναζωογόνησης και των αποφάσεων στο τέλος της ζωής

Η πρακτική εκπαίδευση περιλαμβάνει:

 • Άσκηση σε προπλάσματα: Βασική Υποστήριξη της Ζωής σε Ενήλικα και Παιδί-Αυτόματη Εξωτερική Απινίδωση
 • Άσκηση σε προπλάσματα: Θέση Ανάνηψης
 • Άσκηση σε προπλάσματα: Εξειδικευμένη Υποστήριξη της Ζωής-Απινίδωση
 • Άσκηση σε προπλάσματα: Διαχείριση αεραγωγού
 • Άσκηση σε προπλάσματα: Εξειδικευμένη Υποστήριξη της Ζωής σε ειδικές καταστάσεις

Η θεωρητική εκπαίδευση πραγματοποιείται στην αίθουσα σεμιναρίων της Αναισθησιολογικής Κλινικής, ενώ η πρακτική άσκηση στο εργαστήριο ΚΑΡΠΑ.

 

Θεραπεία Πόνου(επιλεγόμενο μάθημα)

Οι φοιτητές στο 8ο εξάμηνο φοίτησης εκπαιδεύονται θεωρητικά και πρακτικά στο γνωστικό αντικείμενο του Πόνου και στις τεχνικές αντιμετώπισης του.

Η θεωρητική εκπαίδευση περιλαμβάνει:

 • Ιστορία-Ορισμός-Κλινικά σύνδρομα του Πόνου
 • Ανατομία-Φυσιολογία του Πόνου
 • Φαρμακολογία του Πόνου
 • Αντιμετώπιση επιπλοκών θεραπείας του Πόνου
 • Γενικές αρχές εκτίμησης και διαχείρισης του Πόνου
 • Οξύς Πόνος-Αντιμετώπιση
 • Χρόνιος καλοήθης Πόνος-Αντιμετώπιση
 • Νευροπαθητικός Πόνος-Αντιμετώπιση
 • Καρκινικός Πόνος-Αντιμετώπιση
 • Επεμβατικές τεχνικές αντιμετώπισης πόνου
 • Εναλλακτικές θεραπείες για τον πόνο-Βελονισμός-Ο ρόλος του ψυχολόγου
 • Παρηγορητική αγωγή

Η πρακτική εκπαίδευση περιλαμβάνει:

 • Αναγνώριση φαρμάκων-Αναγνώριση αντιδότων και φαρμάκων αντιμετώπισης επιπλοκών των αναλγητικών
 • Παρασκευή φαρμάκων-Συνταγογράφηση
 • Λήψη ιστορικού από ασθενή του Ιατρείου Πόνου
 • Εκτίμηση πόνου και αδρή διαχείρισή του σε ασθενή του Ιατρείου Πόνου
 • Διάγνωση νευροπαθητικού πόνου
 • Μετεγχειρητική επίσκεψη για εκτίμηση πόνου και διαχείρισή του στο νοσοκομείο
 • Παρασκευή αντλιών για τη μετεγχειρητική αναλγησία
 • Συμμετοχή στην προετοιμασία για επισκληρίδιο αναλγησία ή περιοχικούς αποκλεισμούς στο Ιατρείο Πόνου
 • Συμμετοχή στο βελονισμό ασθενών στο Ιατρείο Βελονισμού

Η θεωρητική εκπαίδευση πραγματοποιείται στην αίθουσα σεμιναρίων της Αναισθησιολογικής Κλινικής, ενώ η πρακτική άσκηση στο Ιατρείο Πόνου, στο Ιατρείο Βελονισμού,στο χώρο ανάνηψης, σε κλινικές και τμήματα του νοσοκομείου.

 

Μαθήματα Ειδικευομένων

Μετεκπαιδευτικά μαθήματα Αναισθησιολογικής Κλινικής

Συναντήσεις Αναισθησιολόγων Θεσσαλίας